Traject, mobiliteit op maat

Traject nv is een studiebureau gevestigd in Gent, Brussel en Hasselt. We hebben meer dan 10 jaar ervaring in mobiliteitsmanagement:

  • mobiliteitsplannen voor specifieke bestemmingen en doelgroepen: bedrijfsvervoerplan, schoolvervoerplan, evenementenvervoer, toeristisch, vrijetijds- en shoppingverkeer...;
  • hulp bij locatieplanning;
  • change management in mobiliteit;
  • vervoerssystemen op maat - parking management;
  • marketing en communicatie in mobiliteit - integrale signalisatie;
  • coordinatie en beheer - mobiliteitscentrale - vervoercoordinatiecentrum.

Mobiliteitsprojecten met oog voor de gebruiker

Traject gaat uit van een totale visie op verkeer en mobiliteit, een visie waarbij de gebruiker in beeld komt. Onder gebruikers verstaan we zowel managers van diverse bestemmingen die verkeer genereren als de individuele burgers die zich verplaatsen.

Usagers de tous les modes de déplacements: vélo, covoiturage, train, bus et trams...

De mobiliteit van personen is minder een technische, dan een menselijke aangelegenheid. Mensen kiezen meestal niet voor een bepaalde mobiliteit om het vervoermiddel zelf. Ze trachten, door hun keuze, hun levenskwaliteit te verbeteren of hun activiteit efficiënter te maken.

Daarom volstaat een technologische, "top-down" aanpak niet om mobiliteit te veranderen. Het beste resultaat verkrijg je door te vertrekken van een goed inzicht in vervoersbehoeften van mensen, functies, locaties. Deze vervoersvraag wordt dan geconfronteerd met de mogelijkheden om het aanbod te beïnvloeden. Vanaf dan ontstaat een een vruchtbare wisselwerking tussen doelgroep en management, tussen bevolking en vervoersbeleid, tussen vraag en aanbod, een proces gebaseerd op overleg en communicatie.

Daarbij wordt de verkeerskundige analyse niet verwaarloosd, maar in functie gebracht van het veranderingsproces. Het resultaat: mobiliteitsoplossingen op maat.

Het grote voordeel van deze gebruikersgerichte invalshoek is dat veranderingsprojecten meer gedragen zijn door die mensen waarvoor zij zijn bestemd. Ze spelen ook directer in op de doelstellingen die men voor ogen heeft. Kortom: uw projecten maken een grotere kans op slagen.