Klanten

Werkgevers: bedrijven, instellingen en administraties

Traject was de pionier in België inzake bedrijfsvervoerplan, en is nog steeds bij de koplopers op dit gebied, ook op Europees niveau, door het constante bijschaven van de gebruikte methodes en een onmiskenbare voorsprong qua ervaring.

Waarom werken met Traject?

 • opstellen van een bedrijfsvervoerplan of mobliteitsplan;
 • begrijpelijke bereikbaarheidsinformatie en communicatie naar personeel, bezoekers, klanten, leveranciers;
 • organisatie van een interne vervoercoördinatiecel die de werknemers informeert en begeleidt in hun woon-werkverplaatsingen;
 • uitwerken van een parkingbeleid;
 • optimaliseren van wagenpark of dienstverplaatsingen;
 • uitwerken van een verplaatsingsvergoedingenpolitiek of beheer van mobiliteitsbudgetten;
 • onderhandelingen met openbare instellingen en vervoerders;
 • (re)organisatie van het personeelsvervoer, car-pooling, carsharing, vanpooling;
 • locatiekeuze en mobiliteitseffectenrapport;
 • begeleiden van een veranderingsproces zoals een verhuis, een fusie, een reorganisatie als die gevolgen hebben voor de mobiliteit.

Boven

Scholen, winkels, commerciële centra of aantrekkingspolen, organisatoren van evenementen, recreatiebestemmingen

Niet enkel het woon-werkverkeer zorgt voor belangrijke verkeersstromen, wel integendeel. Het grootste deel van onze verplaatsingen doen we in onze "vrije tijd". Daarom heeft Traject de aanpak van de mobiliteitsplannen uitgebreid naar en aangepast aan andere bestemmingen.

Bereikbaarheid is essentieel voor de leefbaarheid en rentabiliteit van alle activiteiten, vooral nu ongelimiteerd parkeren niet meer mogelijk is. Via een politiek van zachte maatregelen ten voordele van efficiëntere verplaatsingsvormen kan u de toekomst van uw activiteit veilig stellen.

Boven

Regio's en zones

Mobiliteitsproblemen bij de wortel aanpakken, via de gebruiker, is een aangelegenheid van lokaal niveau. Daarom werkt Traject graag met de verantwoordelijken van vervoer-regio's, om tot een globale oplossing te komen voor een samenhangend geheel. Partners op dit niveau kunnen zijn: provinciale instanties, Kamers van Koophandel, tewerkstellingsinstanties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, projectontwikkelaars...

Instanties bezorgd om duurzame ontwikkeling van een regio of duurzame tewerkstelling voorzien naast andere faciliteiten ook een vervoersservice, naar het voorbeeld van de Amerikaanse Transport Management Associations, de Nederlandse Vervoercoördinatiecentra of onze eigen Mobidesks (later: mobiliteitspunten of "Slimweg"). Traject heeft een brede ervaring, zowel met het helpen opzetten als met het uitbaten van mobiliteitscentrales of -coördinatiecentra.

Boven

Gemeenten en steden

Gemeenten staan omwille van hun ruime bevoegdheid en hun positie dicht bij de gebruiker en zijn daarom het bevoorrechte actieterrein voor een hedendaags mobiliteitsbeleid en voor mobiliteitsmanagement.

Traject biedt aan gemeenten:

 • mobiliteitsplannen met de focus op de verplaatsingsbehoeften van de inwoner, de bezoeker, de functies (bedrijven, scholen, andere attractiepolen) gelegen in de gemeente;
 • onderzoek naar en implementatie van nieuwe vervoersconcepten zoals nieuwe vormen van openbaar of ander collectief vervoer, intermodaal vervoer, carpooling, carsharing, collectieve taxi,...;
 • overleg en communicatie voor succesvolle veranderingsprocessen naar verschillende actoren toe: bedrijven, handelaars, organisatoren, bevolking...
 • Minder Hinder management bij werken die mogelijk verkeershinder meebrengen;
 • campagnes voor duurzame vervoerswijzen;
 • signalisatieplanning en -opvolging;
 • training van mobiliteitsmanagers.

Boven

Vervoerders

Traject biedt zijn diensten aan aan vervoermaatschappijen (privaat of openbaar) voor het succesvol organiseren en "marketen" van collectieve en intermodale vervoerssystemen.

Boven

De gewestelijke, nationale en Europese overheden

Traject ondersteunt het beleid van centrale overheden voornamelijk op het gebied van strategie, produktontwikkeling, demonstratie en kennisoverdracht, onder andere:

 • strategie inzake mobiliteitsmanagement;
 • coördinatie (inter)nationale demonstratieprojecten;
 • pilootprojecten;
 • uittesten en centrale marketing van nieuwe vervoersconcepten;
 • training van administratief personeel;
 • inhoudelijke organisatie van workshops en colloquia.

Boven