Vacature

Medewerker recreatief verkeer en evenementen

(voor ons kantoor in Gent)

 

Projecten

Mobiliteitsmanagement voor bedrijven, bedrijfsvervoerplannen

Bedrijfsvervoerplannen voor individuele bedrijven en overheidsdiensten. Traject assisteert sinds 1992 individuele bedrijven en administraties bij het uitwerken van een mobiliteitsbeleid (woon-werk-, zakelijk, bezoekers- en goederenverkeer). Recent gingen onder andere Brussels Airport Company, Case New Holland, GSKBio, BNP Paribas Fortis, AG Insurance, GDF Suez Electrabel, het Havenbedrijf Antwerpen, de Federale Overheidsdienst Justitie, de Raad van de Europese Unie, de Stad Luxemburg en het Provinciebestuur van Antwerpen met Traject in zee.

Permanente begeleiding. Een bedrijfsvervoerplan begint maar te leven vanaf het moment dat de beslissingen zijn genomen over te realiseren acties. Omdat we altijd meer gericht zijn op de praktijk dan op de studie, is Traject de ideale partner om in te staan voor de realisatie, de opvolging en evaluatie van een mobiliteitsplan. Daarom doen steeds meer bedrijven een beroep op ons voor een continue begeleiding van het veranderingsproces dat een mobiliteitsplan in gang zet.

Het eerste bedrijf dat besloot permanent een beroep te doen op Traject na het opstellen van een mobiliteitsplan was Fortis (nu BNP Paribas Fortis en AG Insurance). Sinds 2006 is een medewerkster van Traject er actief als in house consulent mobiliteit.

GlaxoSmithKline Biologicals (Waver, Rixensart en Gembloux) en Case New Holland (Zedelgem) zijn bij de snelst groeiende bedrijven in België. De bereikbaarheid van hun sites is dus essentieel, en dat vraag een constant mobiliteitsmanagement. Daarom doen zij eveneens een beroep op een in house consulent van Traject. Ook in het kader van het zonaal bedrijfsvervoerplan voor de zones Galilei en Mercator verzorgt Traject de opvolging van het project.

 

Case New Holland

 

Bedrijfsvervoerplannen voor zones. De luchthavenregio is constant in beweging en vraagt naar specifieke mobiliteitsoplossingen, aangepast aan een 24/24 u dienstverlening. De Lijn voorziet in het kader van het START-project (STrategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling van de luchthavenregio) 13 nieuwe, rechtstreekse buslijnen tussen de belangrijkste herkomstgemeenten en de bedrijvenzones in en om de luchthaven. Traject hielp bij de potentieelstudie en bij de promotie van het aanbod in de betrokken bedrijven. In 2009 voerde Traject bovendien een studie uit naar de mogelijkheid voor het organiseren van nachtvervoer, de schakel die nog ontbrak in de bediening. Dit mondde uit in de creatie van een nachtlijn Brussel-Luchthaven.

Op vraag van de Stad Gent stelde Traject in 2006 een vervoerplan op voor deze bedrijvenzone langs de E40 in Drongen. Onder de resultaten: een pendeldienst van het station naar het bedrijventerrein en een jaarlijkse (door Traject ontworpen) campagne rond duurzame mobiliteit onder het personeel van de betrokken bedrijven. Met een groeiend succes voor pendelbus en fiets!

busjedrongen

Traject maakte in 2008 een plan voor de zones Galilei en Mercator van de Brusselse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, gelegen in Neder-over-Heembeek. Sindsdien staan we hier in voor een constante opvolging van het project.

Zopas is ook een nieuw zonaal vervoerplan opgestart voor de grootste bedrijvenzones van Genk: Genk-Zuid en Genk-Noord. Hier ligt het accent op het onderzoeken van de mogelijkheden voor openbaar vervoer in het kader van het netmanagement van De Lijn.

Locatiekeuze en/of verhuisplan. Veranderen van werkplek heeft een onmiskenbaar effect op de mobiliteit en dus het dagelijkse leven van het personeel. Vanuit onze gebruikersgerichte aanpak kunnen wij bedrijven optimaal assisteren bij de keuze van een goed bereikbare locatie of bij het begeleiden van een verhuis op het gebied van personeelsmobiliteit. Dergelijke diensten werden o.a. geleverd aan Euroclear Bank, Fortis Real Estate, Altadis, DLAPipers.

Multimodale bereikbaarheidsinformatie. Meer en meer bedrijven doen beroep op Traject om te communiceren rond de multimodale bereikbaarheid van hun locaties, via bereikbaarheidsfiche of bereikbaarheidswebsite. Na Fortis lieten onder anderen Ikea, Ethias, Abbott Vascular, de bedrijvenverenigingen van Drongen, Technologiepark Gent, Gentbrugge en Zaubeek, Electrabel, de FOD Justitie, d’Ieteren, Dexia Insurance, Provincie Antwerpen, Werkwinkel St-Truiden, VZW De Touter alsook de Vlaamse Overheid (voorbeeld) deze informatie opstellen voor hun belangrijkste sites.

Traject assisteerde ook de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Tracé bij het informeren van werkzoekenden over de bereikbaarheid van tewerkstellingsplaatsen. Dit gebeurt via het “train de trainer” principe waarbij de arbeidsconsulenten de nodige kennis en tools krijgen aangereikt om de informatie zelf over te brengen.

Uittekenen van personeelsvervoer - mobiliteit voor werk. In verschillende zones is Traject actief rond het uitwerken van vervoerssystemen voor het woon-werkverkeer. In de Antwerpse Haven tekende Traject de routes uit voor een gemeenschappelijk netwerk voor 4 grote chemische bedrijven, dat later met succes werd ingediend voor steun van het Pendelfonds. Soortgelijke studies werden met evenveel succes uitgevoerd in de Haven van Gent, Genk-Zuid en bij een groep bedrijven langs de as Roeselare-Ieper.

Opleidingen Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In opdracht van de VSV en in samenwerking met VOKA en de vakbonden verzorgt Traject sinds 2001 opleidingen voor bedrijven en vakbonden over woon-werkverkeer en bedrijfsvervoerplannen. Sinds kort krijgen bedrijven ook assistentie om een bereikbaarheidsfiche op te stellen. Meer info en actuele tips over mobiliteitsmanagement in bedrijven op www.mobiliteitsmanagement.be.

Ondersteuning van Provinciale Mobiliteitspunten. De Vlaamse Overheid heeft in het kader van het Pendelplan in elke Provincie zgn. “Mobiliteitspunten” opgericht die aan bedrijven en werknemers informatie en ondersteuning bieden op het gebied van duurzame mobiliteit. Voorloper van deze punten was de Mobidesk Limburg . door Traject uitgebaat van 2003 tot 2007.Traject biedt op verschillende manieren ondersteuning aan deze punten: methodologische assistentie (via de VSV), mobiliteitsscans, bereikbaarheidsinformatie, enquêteverwerkingstool…

Opleidingen Brussels Instituut voor Milieubeheer. In Brussel zijn bedrijfsvervoerplannen verplicht voor bedrijfslocaties met meer dan 200 werknemers. Traject ondersteunt de verantwoordelijke instantie, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, al sinds 2001 om de bedrijven te helpen bij het opstellen van hun vervoerplan. Dit gebeurt door het afleveren van methodologische fiches en via opleidingen, met name over het fiscale luik van de werkgerelateerde verplaatsingen

Meer info? Contacteer ons!

Boven

STREAM: mobiliteit voor toerisme en recreatie

We hoeven maar te kijken naar de toenemende verkeersstromen op onze wegen in het week-end: vrijetijdsverplaatsingen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het autoverkeer op onze wegen en dus ook van de milieueffecten daarvan. Het Europese project STREAM, gecoördineerd door Traject, had als doel zowel verantwoordelijken van toeristische bestemmingen als het grote publiek duurzame oplossingen aan te reiken zodat de groei van toerisme en recreatie niet noodzakelijk leidt tot meer toename van het autoverkeer. Dit gebeurde via proefprojecten in 5 verschillende landen. Traject stond in voor de volgende deelprojecten:

Mobiliteitsplannen voor 16 Vlaamse attracties. Met steun van Toerisme Vlaanderen kregen 16 toeristische attracties assistentie bij het opstellen van een mobiliteitsplan en het communiceren rond duurzame bereikbaarheid.

Provinciaal Domein Puyenbroeck: Het Provinciaal Domein in Wachtebeke kent een groeiend succes. Traject maakte al een mobiliteitsplan voor deze attractie op in 2004, en kan dankzij STREAM en de Provincie Oost-Vlaanderen nu bijdragen tot de realisatie van dit plan.

Stream

Meer info? Contacteer ons! Of surf naar de STREAM-site.

Boven

Bredere vervoers- en mobiliteitsplanning

Traject wordt steeds meer ingeschakeld in meer strategische en bredere mobiliteitsprojecten. De meerwaarde van een samenwerking met Traject is in dat geval onze grondige kennis van doelgroepen, hun verplaatsingsbehoeften en onze feeling voor praktische realiseerbaarheid.

Traject maakt het gemeentelijk mobiliteitsplan op voor Zelzate op en is betrokken (als onderaannemer van Tritel) in het vernieuwen van dat van de Stad Gent, met name voor wat betreft het fietsbeleid.

Als input voor mobiliteitsplannen is uitwisseling van ervaring cruciaal. In samenwerking met Tritel en in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap onderzoekt Traject het mobiliteitsbeleid van een reeks modelsteden in Europa die inspiratie kunnen leveren voor onze eigen steden.

In 2007 werkte Traject samen met het communicatiebureau Bailleul een "Ideeënstek" rond duurzame mobiliteit voor gemeentebesturen uit. Hiermee wil de Vlaamse Overheid de gemeentebesturen voorzien van ideeën en concrete voorbeelden voor het opfrissen van hun mobiliteitsplan. Zie www.duurzamemobiliteit.be

Van bedrijfsvervoerplan naar mobiliteitseffectenrapport, het is maar een kleine stap. Steeds meer zal de overheid vragen dat voor de inplanting van een nieuwe activiteit de effecten op de mobiliteit worden ingeschat. Door 18 jaar ervaring met analyses van mobiliteitsgedrag beschikt Traject  over een schat aan data en ervaring (kennis van mechanismen qua vervoerswijzekeuze) om betrouwbare MOBERs op te stellen, voor vershillende types van inplantingen. Recent deden o.a. Lidl, SeaCoastInvest, Bostoen, Coberna, Fortis Real Estate, IMWO… al een beroep op Traject voor het opstellen van een MOBER.

Traject trad op als projectmanager van de Toekomststudie Kusttram. In samenwerking met Holland Railconsult en AGV werd een toekomstvisie voor de Kusttram tot 2020 opgemaakt. Deze studie kaderde in het Kustactieplan 2000-2004 van de Vlaamse Minister van Toerisme.

 

Meer info? Contacteer ons!

Boven

Mobiliteit naar evenementen

SMASH EVENTS logoIn de periode 2001-2004 coördineerde Traject het Europese project SMASH-events (LIFE-programma van de EU). In dat kader werd een integrale duurzaamheidsaanpak uitgewerkt voor grote evenementen zoals tentoonstellingen, beurzen, sportieve happenings, culturele of rockfestivals..., met de nadruk op mobiliteitsmanagement. Meer info over SMASH-events, met ook een praktische handleiding voor organisatoren: www.smash-events.net

Meer en meer zijn zowel organisatoren als de overheid ervan overtuigd dat mobiliteitsmanagement een belangrijke meerwaarde betekent voor grote evenementen. Een vlottere bereikbaarheid vergroot hun aantrekkingskracht bij bezoekers en vermindert de lasten voor de omgeving en het milieu in het algemeen.

Zowel de Stad Antwerpen, de Stad Gent als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doen een beroep op Traject bij het uitwerken van hun beleid inzake duurzame mobiliteit naar evenementen.  In Brussel zijn evenementenlocaties waar meer dan 3000 bezoekers kunnen worden ontvangen op éénzelfde moment zelfs verplicht een mobiliteitsplan op te stellen.

In opdracht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde helpt Traject sinds 2009 organisatoren of uitbaters van evenementenlocaties een mobiliteitsplan op te stellen.

De lijst met evenementen(locaties) die de laatste jaren met de hulp van Traject aan hun duurzame bereikbaarheid hebben gewerkt groeit gestaag:

Festivals begeleid in het kader van het aanbod van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde: Open doek (Turnhout), Turnhoutse Vrijdagen, Cactusfestival (Brugge), Rock Herk, Maanrock (Mechelen), Vredesfeesten (Sint-Niklaas), Ode Gand (Gent), Pukemarock (Puurs).

In Provinciaal Domein De Schorre in Boom: Mano Mundo en Tomorrowland.

In het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke: BK Veldrijden 2006, the Qontinent, Knack Zomert en Popeiland.

Evenementenlocaties begeleid in het kader van advies aan het Brussels Gewest: stadion Anderlecht RSC, Bozar.

In het kader van SMASH-events: Sfinks-festival, Rock Werchter, TW Classic, Dag van het Leefmilieu in Brussel, Ten Vrede in Diksmuide, Autoloze Zondag Brussels Gewest en het Filmfestival Gent.

Andere: Ancienne Belgique, verschillende concertlocaties uit het clubcircuit.

Meer info? Contacteer ons!

openbaar vervoerfietsenstalling

Boven

Goederenvervoer in betere banen

In het kader van mobiliteitsplannen of mobiliteitsmanagement voor bedrijven of bedrijventerreinen krijgen we steeds vaker de vraag naar ondersteuning op het gebied van goederenvervoer. We hebben de laatste jaren dan ook de gelegenheid gehad om de nodige know how op dit terrein op te bouwen. Ook op dit gebied bewijst de specifieke, gebruikersgerichte aanpak van Traject zijn nut: willen we goederenvervoer beïnvloeden, dan moeten we eerst en vooral een analyse maken van de concrete noden en de mogelijkheden tot samenwerking/groepering, om uiteindelijk tot een plan op maat van de specifieke omgeving te komen.

In het kader van het CIVITAS-project vertrouwde de Stad Gent aan Traject de opdracht toe om een platform voor duurzame stadsdistributie voor te bereiden. Dit gebeurde via de moderatie van workshops waaraan naast de vervoerssector ook de handelaars en horeca-uitbaters uit het stadscentrum waren vertegenwoordigd. Meer op www.civitasgent.be

 

gent:duurzame stadsdistributie

 

Studies i.v.m. goederenvervoer voor bedrijventerreinen. In het kader van de bedrijfsvervoerplannen voor de zones Nijvel-Zuid, Kanaalzone Antwerpen en Galilei-Mercator (Brussel) werd naast de personenmobiliteit ook de problematiek van het vrachtvervoer bekeken.

Voor de bedrijvenzone Prijkels in Deinze onderzocht Traject de mogelijkheid om pakjesdiensten meer gegroepeerd te gaan organiseren.

Traject is vertegenwoordigd in de jury van de Green Truck Award die jaarlijks wordt uitgereikt aan voorbeeldige transporteurs die inzetten op een duurzamer vrachtvervoer.

 

 

Boven

Een vlotte mobiliteit bij grote werken: Minder Hinder Project Gent Sint-Pieters

De buurt van het Sint-Pietersstation in Gent ondergaat een grondige facelift, de belangrijkste sinds de bouw van het station in 1913. De werken hebben als doel de toenemende reizigersstromen beter op te vangen en de buurt rond dit vervoersknooppunt uit te bouwen tot een hoogwaardige woon- en werkomgeving. Deze werken zullen 10 jaar duren, ze zijn ingrijpend en houden het risico in van hinder voor bewoners, pendelaars, scholieren van nabijgelegen scholen e.d. In onderaanneming van de nv Grontmij staat Traject in voor het beperken van de verkeershinder. Dit houdt onder andere in: het opstellen en realiseren van circulatieplannen, leesbare en opgevolgde signalisatie, overleg over de verkeersproblematiek met betrokken partijen... Ook hier staat de uiteindelijke vervoersgebruiker centraal!

Meer info: Project Gent Sint-Pieters of contacteer ons!

Boven