Diensten

Mobiliteitsplannen voor specifieke bestemmingen en doelgroepen, bedrijfsvervoerplan

Traject is sinds 1992 (nationaal en internationaal erkend) specialist in mobiliteitsmanagement voor bedrijven en bedrijvenzones.

Steeds meer werkt Traject ook mobiliteitsplannen uit voor andere bestemmingen, zoals scholen, recreatieparken, evenementen, winkelcentra of -zones. Dit steeds onder de noemer "maatwerk".

Outre les déplacements domicile-travail, la mobilité d'autres destinations est très importante: école, événements, cetnres de loisirs, shopping

Onze dienstverlening kan gaan van het oplossen van een concreet mobiliteitsprobleem tot een integraal mobiliteitsplan of (in geval van veranderingen) een mobiliteitseffectenrapport.

We beperken ons daarbij niet tot onderzoek en planning, maar bieden ook begeleiding bij de realisatie, en staan ter beschikking voor het beheer en het onderhoud van succesvolle projecten.

Boven

Change management in mobiliteit

Mobiliteit veranderen doe je niet vanachter een bureau. Naast de noodzakelijke verkeerskundige analyse is vooral inzicht nodig in menselijke factoren die onze keuzes i.v.m. mobiliteit bepalen. Vanuit deze visie helpt Traject verandering tot stand te brengen, daar waar mobiliteit problematisch dreigt te worden. Meer bepaald bieden wij volgende diensten aan:

 • Sensibilisatie en vorming voor verandering in mobiliteit;
 • Begeleiding (tot op het individuele niveau) bij verhuis of reorganisatie op een bestemming;
 • Organisatie van bevolkingsparticipatie bij het invoeren van mobiliteitsplannen of nieuwe verkeers-situaties;
 • Beperken van de hinder bij infrastructuurwerken of ingrijpend veranderende verkeerssituaties door middel van communicatie, overleg, circulatie- en signalisatieplanning.

Communication et concertation: une spécialité de Traject

Boven

Uittekenen en opvolgen van vervoerssystemen op maat en parking management

Traject werkt niet alleen globale mobiliteitsplannen uit, maar staat ook in voor het realiseren en beheren van concrete vervoersdiensten:

 • Implementatie, reorganisatie en beheer van bedrijfsvervoer en schoolvervoer;
 • Organisatie van rationeel autogebruik: efficiënt en duurzaam beheer van bedrijfsvloot en dienstverplaatsingen, organisatie van carsharing, carpooling, vanpooling, collectieve taxi...;
 • Uitwerken van een politiek van verplaatsingsvergoedingen en beheer van mobiliteitsbudgetten met aandacht voor de fiscale consequenties;
 • Parking management (toewijzingssystemen, parkeerplan bij evenementen...);
 • Opzetten van multimodale vervoersketens (P&R, bike&ride, shuttlediensten...)

La gestion du transport sur mesure - Traject

Boven

Marketing en communicatie in mobiliteit

In het kader van uw mobiliteitsproject of specifieke campagnes staat Traject in voor alles wat te maken heeft met overleg en communicatie:

 • gebruikersonderzoeken;
 • sensibilisatie- en promotiecampagnes;
 • uitwerken van leesbare bereikbaarheidsinformatie en individueel reisadvies;
 • een efficiënte, opgevolgde, integrale signalisatie;
 • bemiddeling tussen (potentiële) partners in mobiliteitsprojecten.

Traject: plans d'accès, fiches d'accessibilité multimodales, signalisation complète, campagnes de communication

Boven

Beheer van mobiliteitsprojecten en -diensten

Een mobiliteitsproject is levende materie. Sommige maatregelen leiden slechts na verloop van tijd tot zichtbare resultaten. Een volgehouden inspanning en een goed beheer van de resultaten is een cruciale voorwaarde voor succes.

Traject helpt bij het opzetten van een vervoercoördinatiedienst of het opleiden van mobiliteitsmanagers op het niveau van bedrijven, bedrijvenzones, onderwijsinstellingen, provincies of gemeenten. Deze informeren en begeleiden hun specifieke doelgroepen in hun dagelijkse verplaatsingen, en zorgen voor de opvolging van een vervoersproject.

Traject assisteert de Vlaamse overheid, De Lijn en de Provincies bij het uitbaten van Mobidesks of Mobiliteitswinkels (in de toekomst geïntegreerd onder de titel "Slimweg"). Wij kunnen ook mobiliteitsbeheerders of mobility managers ter beschikking stellen voor gemeenten of bedrijvenzones, in het kader van tewerkstellingsprojecten, of op niveau van grote bedrijven.

Le Mobidesk, un point central pour la gestion de la mobilité en province du Limbourg

Boven